Welzijn

Maastricht heeft een lange traditie van ‘sjariteit’, liefdadigheid. Mensen die zich inzetten voor het welzijn van individuen of groepen die een steuntje in de rug nodig hebben. Is jouw vrijwilliger ook zo welwillend? Nomineer hem of haar in de categorie Welzijn.

Fuse