Sport

Maastricht kent veel sportclubs en -verenigingen. Waar zouden die zijn zonder hun vrijwilligers, bestuurders en werkers. Maar er de vele kleine ongeorganiseerde sportinitiatieven, zoals wandelclubjes of bridgeclubs die zouden bestaan zonder de inzet van deze vrijwilligers? Is jouw vrijwilliger ook zo’n sportieveling? Nomineer hem of haar in de categorie Sport.

Fuse